TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Psicòloga al Col.legi Hernàndez de Vilanova de Castelló i al Gabinet Psicopedagògic Municipal d’Alfafar, atenent alumnes amb necessitats educatives especials i amb dificultats d’aprenentatge, orientant  l’alumnat cap a  la millora del rendiment acadèmic i col·laborant amb les famílies en Escola de Pares.

També he treballat amb persones immigrants al Centre Comarcal de Serveis Interculturals de la Mancomunitat de l’Horta Sud a Torrent, i a la Fundació Cepaim de València, assessorant els usuaris/usuàries sobre el funcionament i els recursos de les diferents institucions del nostre país, exercint com a responsable del Centre d’Acollida Humanitària i donant tallers de participació social i d’integració sociolaboral.

 

HE POGUT OBSERVAR

Que l’aprenentatge de capacitats i habilitats emocionals ens ajuda a conéixer i  regular les nostres pròpies emocions i les dels altres a l’hora d’afrontar les situacions del dia a dia. I que, si desenvolupem  estes habilitats, necessàries i imprescindibles per a la vida, amb tota certesa, ens dirigirem cap a l’èxit, tant personal com social i professional..

LA EXPERIÈNCIA

Em fa concloure que molts dels problemes que tenien eixos xiquets, xiquetes o  adults, amb els quals he tractat, eren, en part, a causa d’una mancança en habilitats emocionals:

> No sabien reconèixer ni regular ni expressar les seues emocions:  alegria, plaer, ràbia, disgust, por, angoixa, tristor, pena…, bé perquè ningú no els ho havia ensenyat, o bé perquè varen aprendre des de menuts que calia reprimir-les per a ser acceptats socialment.

> No podien expressar el que sentien o el que sabien per falta de confiança i seguretat en ells mateixos/es, o per falta d’habilitats en la comunicació.

> No eren capaços d’adquirir nous coneixements perquè el seu nivell per escoltar era baix.

EN CONSEQÜÈNCIA

Esta mancança en habilitats emocionals conduïa, en la majoria dels casos, a un baix rendiment escolar, dificultats d’aprenentatge, conductes disruptives, mala adaptació a la societat, etc.

PERÒ, PER UN ALTRA BANDA

Els xiquets, xiquetes i adults que triomfaven no eren els que tenien major coeficient d’intel·ligència, sinó que eren els que mostraven major capacitat i domini de les destreses emocionals.

TALLERS

Enfocats a diferents temàtiques: des d’aprendre a conéixer-se u mateix fins aconseguir relacions afectuoses amb els altres. Estan adaptats a diferents edats: xiquets i xiquetes, adolescents, joves, famílies (pares i mares), docents i adults en general.

EM CONEC PER DINS I APRENC A VOLAR

Entrenament en Consciència Emocional

Recorregut vivencial a través d’activitats i jocs per aprendre a percebre, identificar, posar nom a les nostres emocions i adquirir la confiança necessària per a viure la pròpia vida, per a ser la millor persona que podem arribar a ser: Creativa, Autònoma, Pacífica i Amorosa. Vols ser una persona CAPA?.

ELS COLORS DE L’EQUILIBRI I LES SEUES FONTS D’ENERGIA EMOCIONAL

Entrenament en Regulació Emocional

Adquirim estratègies per a regular i gestionar les nostres emocions, i així  podem prevenir conflictes i sentir-nos millor. Aprenem a generar-nos emocions positives, a mantenir la calma, a respirar i a relaxar-nos. Idees per a un bon ús de l’energia emocional. A quina font d’energia emocional et connectes normalment?

VALORANT-ME I CUIDANT-ME A MI MATEIX/A

Entrenament en Autonomía Emocional

Per a favorir la pròpia imatge positiva, per a valorar les pròpies capacitats i limitacions, per a expressar el que cadascú i cadascuna sent cap a si mateix/a i cap als altres, etc. Aprenem a defendre’ns intentant no fer mal als altres. I tu, tens punxes? Les portes sempre amb tu?

JO SÓC LES MEUES RELACIONS

Entrenament en Habilitats Socio-emocionals

Adquirim, amb el joc, habilitats que faciliten una millor relació amb l’altre i l’altra, que ens permeten reivindicar els nostres drets sense negar els dels altres i que faciliten la solució de problemes. Construïm relacions basades en la col·laboració, el respecte i el creixement mutu…De quin tipus són les teues relacions?

HABILITATS PER A LA VIDA. SEMBRE FELICITAT

Entrenament en Habilitats per a la Vida i el Benestar

Coneixem habilitats i recursos que ens ajudaran a superar millor els reptes quotidians i a organitzar la nostra vida de forma saludable i equilibrada. Creem espais on la felicitat, com a planta delicada que és, pot créixer cada vegada més. Quina és la teua fórmula de la felicitat?